Grietje van der Sluis, voedings- en dieetadvies
Aan de slag!

Aan de slag!

In het eerste gesprek zullen we elkaar eerst beter leren kennen en stel ik vragen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw voedingspatroon en leefstijl. We zullen uitgebreid bespreken wat ik voor u kan betekenen en wat uw persoonlijke wensen zijn. Daarnaast bespreken we de doelen die u wilt bereiken en hoe ik daarbij kan helpen. Aan de hand daarvan zullen we samen een plan maken om die doelen te behalen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

In vervolggesprekken bespreken we uw ervaringen na het eerste advies. Daarnaast bespreken we dingen waar u tegenaan loopt, moeilijke momenten, maar natuurlijk ook dingen die goed gaan! Wanneer nodig kunnen we ook aanpassingen in uw plan maken.

De begeleidingsduur en -frequentie zijn mede afhankelijk van uw wensen.

LOCATIES

Kom op het spreekuur in Berlikum, Dronrijp, Harlingen, Mantgum, Winsum, Wommels of Tzummarum!