Grietje van der Sluis, voedings- en dieetadvies
Tarieven

Tarieven 2013

Vergoeding

Per 1 januari 2013 wordt dieetadvisering weer vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij heeft u recht op 3 uren dieetadvisering per jaar vanuit de basisverzekering, waarbij wel het verplicht eigen risico geldt. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor mensen met Diabetes Mellitus en COPD wordt dieetadvisering vaak vergoed vanuit de ketenzorg. U kunt bij uw huisarts informeren of u hiervoor in aanmerking komt.

Tarieven

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding van dieetadvisering of het verplicht eigen risico van toepassing is, gelden de volgende tarieven:

Intake gesprek € 60,-
Vervolgconsult 15 minuten € 15,-
Vervolgconsult 30 minuten € 30,-
Telefonisch consult € 15,-
Email consult € 15,-

Voor een huisbezoek voor inwoners van de gemeente Franekeradeel, Harlingen, Littenseradiel, Menameradiel en een deel van Sudwest-Fryslan zijn de tarieven inclusief voorrijkosten. Woont u in een andere gemeente? Dan reken ik een reiskostenvergoeding op basis van afstand.

Verwijzing

Sinds augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, wat betekent dat u geen verwijzing nodig heeft om uw consulten vergoed te krijgen. Veel zorgverzekeraars ondersteunen deze wet nog niet en stellen een verwijzing noodzakelijk voor een vergoeding. Neem daarom een verwijsbrief van uw huisarts mee naar het consult. U kunt ook hier een verwijsbrief downloaden en deze laten ondertekenen door uw huisarts. Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding van dieetadvisering, dan kunt u zonder verwijzing langskomen.

Verhindering

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op de gemaakte afspraak, dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via email.
Indien u zonder bericht een afspraak niet nakomt, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Indien u nog vragen heeft over de vergoeding van dieetadvisering kunt u telefonisch contact opnemen of uw vraag via de email versturen.

LOCATIES

Kom op het spreekuur in Berlikum, Dronrijp, Harlingen, Mantgum, Winsum, Wommels of Tzummarum!